Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı

Okul öncesi öğretmenliği 4 senelik bir lisans eğitim programıdır. Sözel alan mesleklerinden biridir. Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinde öğrenim görür.

okul öncesi öğretmenliği eğitim fakültesi

Bu mesleğin kısaca tanımını yapacak olursak; Türkiye’de 36-72 aylık dönemi kapsayan, çocuğun fiziksel, bilişsel, sosyal duygusal ve dil gelişimini, uygun ve zengin uyarıcı çevre imkanları sağlayarak bütüncül olarak destekleyen, tüm yaşantılarını içeren eğitim sürecini çalışma alanı kabul eden ana bilim dalı şeklinde tanımlayabiliriz.

Bu bölümden mezun öğrenciler Okul Öncesi Öğretmeni unvanıyla özelde ve devlet okullarında iş sahibi olabilirler.

Okul Öncesi Öğretmenliği Çalışma Alanları

Okul Öncesi Öğretmenliği Çalışma Alanları

Okul Öncesi Öğretmenliği mezunu Milli Eğitim Bakanlığı‘na bağlı devlet okullarında, ana okullarında, kreşlerde, özel eğitim kurumlarında çalışabilir.

Bölümden mezun kişi kreş açma yetkisine sahiptir.

Mezun kişi bölümüne ilişkin yüksek lisansını yaparak araştırma görevlisi/akademisyen ünvanına sahip olabilir. Üniversitede çalışmalarına devam edebilir.

Okul Öncesi Öğretmenliği Çalışma Saatleri

Okul Öncesi Öğretmenliği Çalışma Saatleri

Öğretmen tam gün eğitim ya da yarım gün eğitim şeklinde günlük eğitim saatini tamamlar.

Tam gün eğitim: Günlük sabah ve öğleden sonraki eğitim saatlerini kapsar. (Haftada 42 saat)

Yarım gün eğitim: Günlük 6 iş saatine uygun olarak düzenlenen sabah ya da öğleden sonraki eğitim saatini kapsar. (Haftada 30 saat )

Okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim yılı süresinin 180 iş günü olması esastır. Ancak, kurumların eğitim-öğretim yılı içinde eğitime açılması ve zorunlu olarak eğitime ara verilmesi durumlarında bu süre aranmaz.

eğitim süresi çalışma saatleri

Okul öncesi eğitim kurumlarında çocuklar için düzenlenen eğitim etkinliklerinin aralıksız olması esastır. Bir çalışma saati süresi 50 dakikadır. Tam gün eğitim yapılan okullarda öğle yemeği için 60-90 dakika arasında süre verilir. Yemek saatleri öğretmenin günlük çalışma saatlerinin hesaplanması durumunda dikkate alınmaz.

Okul Öncesi Öğretmenliği Çalışma Ortamı ve Sınıflardaki Çocuk Sayısı

Okul Öncesi Öğretmenliği Çalışma Ortamı ve Sınıflardaki Çocuk Sayısı
 • Öğretmenler çalışma saatlerinin büyük çoğunluğunu ayakta geçirir.
 • Öğretmenlerin çalışma ortamı gürültülü ve tozlu olabilmektedir.
 • Öğretmenler bahçe ve oyun odası gibi mekanlarda eğitimini sürdürebilmektedir.
 • Sınıf sayısındaki çocuğun 10 dan az , 25 den fazla olmaması esastır.

Okul Öncesi Öğretmenliği Atanma ve Maaş Durumları

Okul Öncesi Öğretmenliği Atanma ve Maaş Durumları

Okul öncesi öğretmenliği sınıf öğretmenliği İngilizce ve din kültürü öğretmenliğinden sonra en fazla ataması olan dördüncü öğretmenliktir.

Günümüzde okul öncesi eğitimin zorunluluğu kapsamında yürütülen çalışmalarda Türkiye’de 5 yaş çocuk grubunun programda zorunlu eğitim kapsamında değerlendirilmesinin ardından ortaya çıkacak öğretmen açığı, alanda çalışacak öğretmen ihtiyacını da arttıracaktır.

geçmiş yıllarda öğretmenliğin atama kpss ve maaş durumları

Dilerseniz Okul Öncesi Öğretmenliğinin yıllar içindeki atanma rakamlarına birlikte göz atalım.

 • 2015 yılının Şubat ayında 15.000 öğretmen ataması gerçekleştirildi. Bu atamada Okul Öncesi Öğretmenliğinden 900 atama yapıldı. Bu sayı toplam atamanın %6.00’ını oluşturdu.
 • 2015 yılının Ağustos ayında 37.000 öğretmen ataması gerçekleştirildi. Bu atamada Okul Öncesi Öğretmenliğinden 2090 atama yapıldı. Bu sayı toplam atamanın %5.64’ünü oluşturdu.
 • 2016 yılının Şubat ayında 30.000 öğretmen ataması gerçekleştirildi. Bu atamada Okul Öncesi Öğretmenliğinden 1830 atama yapıldı. Bu sayı toplam atamanın %6.10’unu oluşturdu.
 • 2017 yılının Temmuz ayında 20.127 öğretmen ataması gerçekleştirildi. Bu atamada Okul Öncesi Öğretmenliğinden 1720 atama yapıldı. Bu sayı toplam atamanın %8.54’ünü oluşturdu.
 • 2018 yılının Temmuz ayında 20.000 öğretmen ataması gerçekleştirildi. Bu atamada Okul Öncesi Öğretmenliğinden 1676 atama yapıldı. Bu sayı toplam atamanın %8.38’ini oluşturdu.
 • 2019 Şubat atamasında okul öncesi alanına 1601 kontenjan ayrılırken KPSS taban puanı 78,80 olarak şekillendi.

Maaş konusuna gelince maaşlar sözleşmeli personel, kadrolu personel ve özel sektörde hizmet veren personel olarak değişkenlik gösterir.Bu değişkenliğe hizmet senesi ve ek ders ücretleri de dahildir.

Devlet – Kadrolu Okul Önce Öğretmeni Maaşları

Devlet - Kadrolu Okul Önce Öğretmeni Maaşları
 • 2020 yılı Ocak ayı itibariyle 18 saat ders karşılığı 4086 TL ve ek ders ücretleri ile birlikte 4900 TL civarı maaş alırlar. (Haftada 12, ayda 48 saat ek ders ücreti ile)

Devlet – Sözleşmeli öğretmen

 • MEB uzunca bir süredir öğretmen açığını sözleşmeli öğretmenlerle kapatmaya çalışmaktadır. Okul öncesi öğretmenliğinin yaygınlaşması ve okullaşma oranın artması üzerine sözleşmeli öğretmen sayısı oldukça fazladır. Sözleşmeli öğretmenler girdiği ders başına 17 TL gibi bir ücret alırlar. Bu kapsamda 2000 TL gibi bir ücret karşılığında çalışmaktadırlar.

Özel Sektörde Okul Öncesi Öğretmeni Maaşı

Özel Sektörde Okul Öncesi Öğretmeni Maaşı
 • Özel kurumlarda öğretmen maaşı gerçekten tatmin edici olmayan boyutlardadır. Bahsi geçen kurumlar maliyetleri göz önünde bulundurarak lise mezunu ya da önlisans mezunu personel çalıştırma yoluna gitmektedir.Maaş totalde 2000 TL ile 2500 TL arasında değişir.

İstisnai olarak köklü kurumlarda doygun ücretlerle çalışan öğretmenler de yok değildir. Bu öğretmenler genel öğretmen maaşının biraz üstünde maaş alırlar.

Okul Öncesi Öğretmenliği Taban ve Tavan Puanları

Okul Öncesi Öğretmenliği Taban ve Tavan Puanları

Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalında en yüksek puana ve sıralamaya sahip olan üniversite Boğaziçi Üniversitesi olup puanı 443,84’tür.

En düşük puan ve sıralamayla öğrenci alan okul %50 indirimle ve de 295 puanıyla İstanbul Okan Üniversitesi’dir.

Okul Öncesi Öğretmenliği Okuyacak İnsan Nasıl Bir Karaktere, Hangi Özelliklere Sahip Olmalı?

Okul Öncesi Öğretmenliği Okuyacak İnsan Nasıl Bir Karaktere, Hangi Özelliklere Sahip Olmalı
 • İyi bir mizah duygusuna sahip olmalı.
 • Çocukça davranışlardan sıkılmamalı.
 • Sabırlı olmalı.
 • Sorumluluk sahibi olmalı.
 • Çocukta çok küçük de olsa ilerlemeyi görebilmeli.(dikkatli ve iyi bir gözlemci olma)
 • Yaratıcı olmalı.
 • Yeniliklere uyum sağlayabilmeli.
 • Çocukların ihtiyaçlarına duyarlı olmalı.
 • Türkçeyi iyi ve güzel konuşmalı.
 • İletişim becerilerine sahip olmalı.
 • Geniş bir edebiyat bilgisine sahip olmalı.
 • Hoşgörülü ve esnek olmalı.
 • Dış görünüşüne dikkat etmeli.(temiz, düzenli ve rahat giyimli olmalı)
 • Meslektaşları ve ailelerle işbirliği yapabilmeli.
 • Güvenilir olmalı.
 • Kayıtları tutabilmek, çocuk ve aile bilgileri toplamak ve güvenli bir şekilde saklayabilmeli.
 • Doğru ve çabuk kararlar verebilmeli.
 • Peşin hükümlü olmamalı.
 • İyi bir meslek ahlakına sahip olmalı.
 • İyi bir rehber olmalı.
 • Kendisini geliştirmeye ve bilgisini arttırmaya istekli olmalı.
 • Sağlıklı, canlı, hareketli, neşeli olmalı.

Okul Öncesi Öğretmenliği Okuyanlar Pedagog Olabilir mi?

Okul Öncesi Öğretmenliği Okuyanlar Pedagog Olabilir mi?

Hayır, Okul Öncesi Öğretmenliği okuyan biri pedagog olamaz. Pedagog olabilmek için üniversitelerin Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü ya da Psikoloji bölümlerinden mezun olması, Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi üzerinde yüksek lisans ve doktora yapmış olması gerekir.

Çocuk Gelişimi Mezunu Okul Öncesi Öğretmenliği Yapabilir mi?

Formasyon aldığı takdirde Okul Öncesi Öğretmeni olarak meslek hayatını sürdürebilir.

Okul Öncesi Öğretmenliği Görev ve Sorumlulukları

Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı Okul Öncesi Öğretmenliği Görev ve Sorumlulukları

İlköğretim çağından küçük olan çocukların zihinsel, psikomotor ,dilsel ve sosyal duygusal gelişimini destekleyen Okul Öncesi Öğretmenliğinin başlıca görev ve sorumlulukları şunlardır :

 • Eğitim sürecini planlamak
 • Ortamı eğitim ve öğretime uygun hale getirmek
 • Çocukların yaş gelişimlerine uygun materyaller kullanmak
 • Çocukların birbirleriyle iletişimini takip etmek
 • Çocukların temel öz bakım becerilerini geliştirmek
 • Çocukların gelişim dönemlerini ve davranışlarını takip ederek gerektiği noktada velilerle iletişime geçmek
 • Çocukların meraklarını canlı tutma , onları araştırmaya, keşfetmeye yönlendirme.
 • Dünyadaki farklı eğitim modellerini yakından takip etmek.

Emre Şahin

Marmara Üniversitesi

Bir Cevap Yazın