“de” Eki Kuralının Kolay Yolu

Türkçede en sık karşılaşılan hatalardan biri de “-de” ekinin yazımı kuralıdır. Genellikle hatalı yazılsa bile ne anlatılmak istediğini tahmin edebildiğimiz bu ek aslında ayrı ve birleşik yazıldığı durumlarda farklı anlamlara geliyor. Öncelikle de ekinin yazım kuralına bir göz atalım.

“de” Eki Hangi Durumlarda Ayrı Yazılır

Yazmış olduğunuz kelimede -de eki bir bulunma hali belirtiyorsa birleşik yazılması gerekir. Ayrıca “de” ekini cümleden çıkardığınızda anlam bozuluyorsa bu da birleşik yazılması gerektiği anlamına gelir. Bağlaç olan (ayrı yazılan) -de ise cümleden çıkarıldığı zaman anlam zayıflar ama bozulmaz.

De eki Yazımı Örnekler

“Bugün okulda Türkçe dersi vardı.” cümlesinde “-de” eki bitişik yazılmıştır çünkü nerede sorusuna cevap oluşturmaktadır.

Ben de bugün okuldaydım” diye karşılık verdiğimiz zaman “-de” eki nerede sorusunu cevaplamaz ve bağlaç görevi görür bu yüzden ayrı yazılması gerekir.

De Eki Özel İsimlerde Nasıl Kullanılır

Bunun yanı sıra “de” ekinin yazımıyla ilgili sadece özel isimler için dikkat edilmesi gereken bir ayrıntı daha bulunmaktadır. Özel isimlerde bulunma hali olan -de isim bir yapım eki aldıysa kesme işareti olmadan yazılır. Yazının ilk başında kullandığımız “Türkçede” kelimesi gibi. Ancak “Türkçe’nin” gibi farklı ekler gelseydi kesme işareti kullanmak gerekecekti. Bu kuralın sadece özel isimlerde geçerli olmasının sebebi sıradan isimlerde kesme işareti kullanılmamasıdır.

Tolga Kaan

Marmara Üniversitesi

Bir Cevap Yazın