Arapça’dan Dilimize Geçen Kelimelerin Türkçe Karşılıkları ve Anlamları

Dilimiz yaşadığımız coğrafyada girdiğimiz sosyal etkileşimlerden ötürü diğer dillerden eklemelere çokça maruz kalmıştır.

Arapça’dan aldığımız bazı popüler kelimeleri; karşılıkları ve anlamları ile birlikte sizler için derledik.

Tevellüt

Karşılığı: Doğum

Anlamı: İnsanın doğduğu zaman anlamına gelmektedir.

Müşrik

Karşılığı: Çoktanrıcı

Anlamı: Yaradana ortak koşan kişi anlamına gelmektedir.

Lügat

Karşılığı: Kelime/Sözcük

Anlamı: Kelime ya da sözcük anlamına gelen “Lügat” kelimesi aynı dilde veya farklı dillerde oluşan kitaplar anlamına da gelmektedir.

Acayip

Karşılığı: Şaşırtıcı/Yadırgatıcı

Anlamı: Olağan duruma aykırı olma anlamına gelmektedir.

Unvan

Karşılığı: San

Anlamı: Bir kişinin mesleği veya toplum içindeki mevkisi anlamlarına gelmektedir.

Hissikablelvuku

Karşılığı: Önsezi

Anlamı: Olabilecek bir eylemi olmadan önce haber veren anlamına gelen “Hissikablelvuku” aynı zamanda meydana gelmek anlamına da gelmektedir.

Tarih

Karşılığı: Günay

Anlamı: Devletleri ya da ulusları etkileyen olayları nedensellik bağları ile inceleyen bilim dalı anlamına gelmektedir.

Mağdur

Karşılığı: Kıygın

Anlamı: Kendisine haksızlık edilmiş anlamına gelmektedir.

Adab-ı Muaşeret

Karşılığı: Görgü

Anlamı: Görgü kuralları anlamına gelmektedir.

Bilfiil

Karşılığı: Doğrudan

Anlamı: Eylemli olarak ya da eylemi yaparak anlamlarına gelmektedir.

Erben Samet ARİFOĞLU

Marmara Üniversitesi - İşletme Lisans Öğrencisi

Bir Cevap Yazın